Looking For Anything Specific?

header ads

Anak - Freddie Aguilar Music Sheet SATB arr. Robert Delgado


Anak - Freddie Aguilar Music Sheet SATB arr. Robert Delgado
Anak - Freddie Aguilar Music Sheet SATB arr. Robert Delgado

"Anak" became a finalist in the first MetroPop Song Festival. It went on to become very popular in the Philippines and eventually abroad. The song generated a hundred cover versions, was released in 56 countries and in 27 different foreign languages, and has sold 30 million copies.[6][7]
An eponymous movie was released in 2000, with a plot inspired by the lyrics of the song.[3] was used in both Filipino and Korean Version of the 2015 South Korean action film Gangnam Blues for its trailer and actual feature.8Lyrics:

Nang isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang nanay at tatay mo'y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo
At sa gabi'y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'y maging malaya
Di man sila payag
Walang magagawa
Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo

At ang payo nila'y sinuway mo
Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa'y para sa iyo
Pagkat ang nais mo'y
Masunod ang layaw mo
Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong,"anak, ba't ka nagkaganyan"
At ang iyong mata'y biglang lumuha ng di mo pinapansin
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali
Nagsisisi at sa isip mo'y
Nalaman mong ika'y nagkamali


Post a Comment

0 Comments